top of page

ПОСЛУГИ

ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ

SOC ISSP надає послуги з управління кібербезпекою, включаючи виявлення та реагування на загрози, управління інцидентами, забезпечення відповідності галузевим стандартам та управління журналами даних.


Наші послуги допомагають компаніям і організаціям покращувати можливості моніторингу своєї ІТ-інфраструктури для виявлення прихованих аномалій поведінки, раннього виявлення загроз та реагування на інциденти.


Використовуючи послуги SOC ISSP, наші клієнти отримують доступ до провідних технологій, не купуючи їх, і на них працює досвідчена високомотивована команда фахівців з кібербезпеки, яких не потрібно наймати, навчати та утримувати.

triangle.png
Виявлення та реагування на загрози

Експерти ISSP проводять постійний моніторинг мережі, серверів та робочих станцій клієнта з метою виявлення ознак компрометації та загрозливої поведінки. У разі виявлення загрози проводиться детальне вивчення її походження, особливостей та потенційного впливу і результати дослідження повідомляються команді реагування клієнта.


Послуги MDR від ISSP дозволяють різним компаніям і організаціям швидше виявляти кіберзагрози та ефективніше на них реагувати, таким чином долаючи найбільш небезпечні загрози ціною менших витрат.

triangle.png
Управління інцидентами

Від швидкості та ефективності реагування на інциденти у сфері безпеки залежить те, з якого масштабу негативними наслідками стикнеться організація - незначним порушенням в роботі чи великою проблемою. Будь-який інцидент, який не буде належним чином вирішений, може призвести до витоку даних або збоїв у системі, що спричинить значні фінансові, юридичні та репутаційні втрати.


Послуги управління інцидентами ISSP допомагають компаніям аналізувати кожен виявлений інцидент, не пропускаючи повз систему безпеки жоден підозрілий випадок, швидко реагувати на всі інциденти, відновлювати роботу порушених сервісів і процесів та зменшувати ймовірність можливих інцидентів у майбутньому. Ми допомагаємо вирішити ситуацію з мінімальними втратами та ресурсами на відновлення. Реагування і управління інцидентами - одні з найбільш трудоємких завдань для підрозділів ІТ та кібербезпеки. SOC ISSP готовий взяти цю роботу на себе, залишаючи клієнтській команді безпеки можливість займатися стратегічним розвитком.

triangle.png
Управління вразливостями

У ISSP ми використовуємо проактивний підхід до управління безпекою ІТ-інфраструктури наших клієнтів. Ми пропонуємо послуги виявлення вразливостей, пошуку аномалій, оцінки вразливостей на предмет критичності, запобігання експлуатації виявлених вразливостей, патчінг. Ми відстежуємо виявлені вразливості протягом всього їх життєвого циклу, спрощуючи загальний процес управління вразливостями.

triangle.png
Відповідність регуляторним вимогам

Експерти SOC ISSP допомагають організаціям оцінити існуючі контролі на предмет відповідності регуляторним вимогам та рекомендують зміни, необхідні для досягнення відповідності різним стандартам і вимогам безпеки. Впровадження належних контролів забезпечує компаніям і організаціям дотримання відповідних законів, вимог і процедур, а також дозволяє зберігати прийнятний рівень ризиків і загроз.

triangle.png
Платформа управління журналами реєстрації подій

Одним із ключових процесів безпеки, які дозволяють організаціям ефективно проводити кібер розслідування, є практика управління журналами реєстрації подій. SOC ISSP пропонує безпечну і доступну онлайн і локальну платформу, яка забезпечує широку видимість у всіх вузлах, детальні звіти про відповідність та гарантовану доставку логів. 

bottom of page